Lớp dạy mới

 • Lớp đang cần gia sư MS: 309

   

  Mã số lớp: 309

  Lớp dạy: 12

  Môn: Hóa học

  ĐC: Vạn Kiếp, Bình Thạnh (gần Phan Xích Long)

  Lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 308

   

  Mã số lớp: 308

  Lớp dạy: 12

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Vạn Kiếp, Bình Thạnh (gần Phan Xích Long)

  Lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 300

   

   

  Mã số lớp: 300

  Lớp dạy: 4

  Môn: Tiếng Việt

  ĐC: Hồng Lạc, Tân Bình

  Lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc chủ nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 307

   

   

  Mã số lớp: 307

  Lớp dạy: 11

  Môn: Hóa

  ĐC: Tô Ký, Hóc Môn

  Lương: 2.700.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 306

   

  Mã số lớp: 306

  Lớp dạy: 7

  Môn: Toán

  ĐC: Lê Đình Cẩn, Bình Tân

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 301

   

   

  Mã số lớp: 301

  Lớp dạy: 12

  Môn: Toán

  ĐC: Nguyễn Trãi, Q5

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết