Lớp dạy mới

 • Lớp đang cần gia sư mã số: 402

   

   

  Mã số lớp: 402

  Lớp dạy: 9

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Phạm Hùng, Q8

  Lương: 2.700.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 401

   

  Mã số lớp: 401

  Lớp dạy: 11

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Trần Hưng Đạo, Q5

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 400

   

   

  Mã số lớp: 400

  Lớp dạy: 11

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Trần Hưng Đạo, Q5

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 397

   

   

  Mã số lớp: 397

  Lớp dạy: 9

  Môn: IELTS

  ĐC: Nguyễn Văn Linh, Q7

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 387

   

  Mã số lớp: 387

  Lớp dạy: 9

  Môn: Hóa học

  ĐC: Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Q7

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 399

   

   

  Mã số lớp: 399

  Lớp dạy: 10

  Môn: Toán

  ĐC: Khánh Hội, Q4

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết