Kính chào Quý Phụ Huynh cùng Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên thân mến!

 • Lớp đang cần gia sư MS: 139

   

   

  Mã số lớp: 139

  Lớp dạy: 9 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Văn

  ĐC: Tân Hương, Tân Phú

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 138

   

   

  Mã số lớp: 138

  Lớp dạy: 9 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Hóa

  ĐC: Lê Thúc Hoạch, Tân Phú

  Lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 137

   

   

  Mã số lớp: 137

  Lớp dạy: 9 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán

  ĐC: Lê Thúc Hoạch, Tân Phú

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 136

   

   

  Mã số lớp: 136

  Lớp dạy: 12 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Nguyễn Văn Linh, Q7

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 133

   

   

  Mã số lớp: 133

  Lớp dạy: 11 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Trãi, Q1

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 132

   

   

  Mã số lớp: 132

  Lớp dạy: 1

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Lê Thúc Hoạch, Tân Phú

  Lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 131

   

   

  Mã số lớp: 131

  Lớp dạy: 11 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Hóa

  ĐC: Phan Xích Long, Phú Nhuận

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 130

   

   

  Mã số lớp: 130

  Lớp dạy: 9 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Hùng Vương, Q5

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 129

   

   

  Mã số lớp: 129

  Lớp dạy: 9 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán

  ĐC: Hùng Vương, Q5

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 128

   

   

  Mã số lớp: 128

  Lớp dạy: 7 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 127

   

  Mã số lớp: 127

  Lớp dạy: 9 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Trần Xuân Soạn, Tân Kiểng, Q7

  Lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Giáo viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 126

   

   

  Mã số lớp: 126

  Lớp dạy: 9 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Lê Văn Thọ, Gò Vấp

  Lương: 2.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 125

   

   

  Mã số lớp: 125

  Lớp dạy: 11 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán (bằng Tiếng Anh)

  ĐC: Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Q7

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 124

   

   

  Mã số lớp: 124

  Lớp dạy: 9 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Tiếng Anh (thi trường chuyên)

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Lương: Thỏa thuận

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 123

   

   

  Mã số lớp: 123

  Lớp dạy: 11 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Hóa

  ĐC: Phổ Quang, Phú Nhuận

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 122

   

   

  Mã số lớp: 122

  Lớp dạy: 12 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán

  ĐC: Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Q7

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 121

   

   

  Mã số lớp: 121

  Lớp dạy: 12 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Thảo Điền, Q2

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 120

   

   

  Mã số lớp: 120

  Lớp dạy: 12 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Lý

  ĐC: Thảo Điền, Q2

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 119

   

   

  Mã số lớp: 119

  Lớp dạy: 12 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán

  ĐC: Thảo Điền, Q2

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 118

   

   

  Mã số lớp: 118

  Lớp dạy: Lớp 5 (dạy Online)

  Môn: Toán

  ĐC: Lũy Bán Bích, Tân Phú

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Linh động sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 113

   

  Mã số lớp: 113

  Lớp dạy: 8 lên 9

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Thiên Phước, Tân Bình

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 112

   

   

  Mã số lớp: 112

  Lớp dạy: 8 lên 9

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Lý Thường Kiệt, Tân Bình

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 111

   

   

  Mã số lớp: 111

  Lớp dạy: 8 lên 9

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Hồng Bàng, Q5

  Lương : 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906.859947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 110

   

   

  Mã số lớp: 110

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán

  ĐC: Hồng Bàng, Q5

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 102

   

   

  Mã số lớp: 102

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn: Giao tiếp cơ bản

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906.859947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 103

   

   

  Mã số lớp: 103

  Lớp dạy: 8

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Lê Quang Định, Bình Thạnh

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 104

   

   

  Mã số lớp: 104

  Lớp dạy: 1

  Môn: Toán. Tiếng Việt

  ĐC: Lạc Long Quân, Tân Bình

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 105

   

   

  Mã số lớp: 105

  Lớp dạy: Đại học

  Môn: Tin học

  ĐC: An Dương Vương, Q5

  Lương: 11.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Linh động sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 106

   

  Mã số lớp: 106

  Lớp dạy: 3

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Ảnh Thủ, Q12

  Lương : 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: T7, Chủ Nhật Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906.859947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 107

   

   

  Mã số lớp: 107 

  Lớp dạy: 8

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Bà Điểm, Hóc Môn

  Lương Giáo viên: 4.000.000 đ/tháng

  Lương Sinh viên: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều, tối sắp xếp hoặc T7 Chủ Nhật

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 108

   

   

  Mã số lớp: 108

  Lớp: 7

  Môn: Tiếng  Anh

  ĐC: Bà Điểm, Hóc Môn

  Lương Giáo viên: 4.000.000 đ/tháng

  Lương Sinh viên: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần (2h15p/buổi)

  TG: T7, Chủ Nhật sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 109

   

   

  Mã số lớp: 109

  Lớp dạy: 6

  Môn: Toán (giáo trình tiếng Anh)

  ĐC: Gần Công viên Phú Lâm, Q6

  Lương: 4.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • 2/Q8S chưa giao

   

  Mã lớp: 2/Q8S

  Lớp dạy: 2

  Môn: Báo bài

  ĐC: Cầu Chữ Y, Q8

  Lương : 2.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Tối Sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906.859947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • PI/Q8 chưa giao

   

   

  Mã lớp: PI/Q8

  Lớp dạy: 2

  Môn: Đàn PIANO

  ĐC: Cầu Chữ Y, Q8

  Lương : 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối Sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0906.859947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 115

   

   

  Mã số lớp: 114

  Lớp dạy: Lên lớp 7 (dạy Online)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, Q7

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A8/BD chưa giao

   

  Mã lớp: A8/BD

  Lớp dạy: 8

  Môn: Tiếng Anh

  Đc: Gần Khu CN Việt Nam-Singapore, Bình Dương

  Lương Giáo viên: 4.000.000 đ/tháng

  Lương Sinh viên: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần (2h15p/buổi)

  TG: T7, Chủ Nhật hoặc tối sx

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 114

   

   

  Mã số lớp: 114

  Lớp dạy: Lên lớp 7 (dạy Online)

  Môn: Toán, Lý

  ĐC: Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Linh, Q7

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • T12/BT chưa giao

   

   

  Mã lớp: T12/BT

  Lớp dạy: 12

  Môn: Toán

  ĐC: Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh

  Lương: 4.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc chủ nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A6/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: A6/TP

  Lớp dạy: 6

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Hòa Bình, Tân Phú

  Lương : 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906.859947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A10/Q2 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A10/Q2

  Lớp dạy: 10

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Duy Trinh, Q2

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Chiều, tối Sắp xếp hoặc T7, Chủ nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • T7/Q2S chưa giao

   

   

  Mã lớp: T7/Q2S

  Lớp dạy: 7

  Môn: Toán

  ĐC: Nguyễn Duy Trinh, Q2

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A8/Q2S chưa giao

   

   

  Mã lớp: A8/Q2S

  Lớp dạy: 8

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Duy Trinh, Q2

  Lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • T6/Q2S chưa giao

   

  Mã lớp: T6/Q2S

  Lớp dạy: 6

  Môn: Toán

  ĐC: Nguyễn Duy Trinh, Q2

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A7/TB chưa giao

   

  Mã lớp: A7/TB

  Lớp dạy: 7

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Ngã Tư Bảy Hiền, Tân Bình

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Giáo viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A10/Q2S chưa giao

   

  Mã lớp: A10/Q2S

  Lớp dạy: 10

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Duy Trinh, Q2

  Lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Chiều, tối Sắp xếp hoặc T7, Chủ nhật

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • T6/Q2 chưa giao

   

   

  Mã lớp: T6/Q2

  Lớp dạy: 6

  Môn: Toán

  ĐC: Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Q2

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: T7, Chủ Nhật hoặc tối sắp xếp (5h30 dạy)

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A7/TBS2 chưa giao

   

  Mã lớp: A7/TBS2

  Lớp dạy: 7

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Hoàng Hoa Thám, Tân Bình

  Lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 135

   

   

  Mã số lớp: 135

  Lớp dạy: 8 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Phạm Văn Đồng, Bình Thạnh

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 134

   

   

  Mã số lớp: 134

  Lớp: Tiếng Pháp Cơ Bản (DẠY TRỰC TUYẾN)

  ĐC: Bến Thành, Q1

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • TLH9/Q11S chưa giao

   

  Mã lớp: TLH9/Q11S

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán, Lý Hóa

  ĐC: Lữ Gia, Q11

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết