Lớp dạy mới

 • Lớp đang cần gia sư MS: 280

   

   

  Mã số lớp: 280

  Lớp dạy: 6

  Môn: Văn

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Lương: 3.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 279

   

   

  Mã số lớp: 279

  Lớp dạy: 8 lên 9

  Môn: Văn

  ĐC: Bến Thành, Q1

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 278

   

  Mã số lớp: 278

  Lớp dạy: 2 Lên 3

  Môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh

  ĐC: Hoàng Minh Giám, Phú Nhuận

  Lương giáo viên: 3.000.000 đ/tháng

  Lương sinh viên: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 277

   

   

  Mã số lớp: 273

  Lớp dạy: 8 Lên 9

  Môn: Văn

  ĐC: Lãnh Binh Thăng, Q11

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 273

   

   

  Mã số lớp: 273

  Lớp dạy: Lên 11

  Môn: Toán

  ĐC: Tân Hòa Đông, Q6

  Lương: 3.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 276

   

   

  Mã số lớp: 276

  Lớp dạy: 8 lên 9

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Bến Thành, Q1

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết