Lớp dạy mới

 • Lớp đang cần gia sư MS: 222

   

   

  Mã số lớp: 222

  Lớp dạy: 10

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Thảo Điền, Q2

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

   

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 221

   

   

  Mã số lớp: 221

  Lớp dạy: 8 (dạy online)

  Môn: Tiếng Pháp

  ĐC: Điện Biên Phủ, Q3

  Lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 220

   

   

  Mã số lớp: 220

  Lớp dạy: 8 (dạy online)

  Môn: Toán

  ĐC: Bến Thành, Q1

  Lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 219

   

   

  Mã số lớp: 219

  Lớp dạy: 8 (dạy online)

  Môn: Hóa học

  ĐC: Bến Thành, Q1

  Lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

   

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 218

   

   

  Mã số lớp: 218

  Lớp dạy: 5

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Hữu Thọ, Q7

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

   

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 217

   

   

  Mã số lớp: 217

  Lớp dạy: 12

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3 (giáp Q10)

  Lương: 3.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối hoặc T7, CN sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết