Lớp dạy mới

 • Lớp đang cần gia sư MS: 385

   

   

  Mã số lớp: 385

  Lớp dạy: 5

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Hồng Bàng, Q5

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 384

   

   

  Mã số lớp: 384

  Lớp dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp

  ĐC: Trần Hưng Đạo, Q5

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 383

   

   

  Mã số lớp: 383

  Lớp dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Linh động sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 382

   

   

  Mã số lớp: 382

  Lớp dạy: 8

  Môn: Văn

  ĐC: Huỳnh Tấn Phát, Q7

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 381

   

   

  Mã số lớp: 381

  Lớp dạy: 10

  Môn: Văn

  ĐC: Nguyễn Trãi, Q5

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 385

   

  Mã số lớp: 385

  Lớp dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản

  ĐC: Trần Hưng Đạo, Q5

  Lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết