Lớp dạy mới

 • Lớp đang cần gia sư MS: 394

   

   

  Mã số lớp: 394

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán

  ĐC: Tân Kỳ Tận Quý, Tân Phú

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 393

   

   

  Mã số lớp: 393

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán

  ĐC: KDC Tân Quy Đông, Tân Phong, Q7

  Lương: 5.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 392

   

   

  Mã số lớp: 392

  Lớp dạy: 6

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 387

   

  Mã số lớp: 387

  Lớp dạy: 8

  Môn: Hóa học (dạy luôn hè lên 9)

  ĐC: Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Q7

  Lương: 2.700.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 385

   

  Mã số lớp: 385

  Lớp dạy: 11

  Môn: Toán

  ĐC: Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 385

   

   

  Mã số lớp: 385

  Lớp dạy: Tiếng Anh Giao Tiếp (Cơ bản)

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Linh động  sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết