Lớp dạy mới

 • Lớp đang cần gia sư MS: 346

   

   

  Mã số lớp: 346

  Lớp dạy: 7

  Môn: Khoa Học Tự Nhiên

  ĐC: Lê Văn Sỹ, Q3

  Lương: 2.250.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp 17h30

  Ghi chú: Sinh viên hoặc giáo viên trẻ

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 350

   

   

  Mã số lớp: 350

  Lớp dạy: 10

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Lê Văn Thọ, Gò Vấp

  Lương: thỏa thuận

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 341

   

   

  Mã số lớp: 341

  Lớp dạy: 10

  Môn: Văn

  ĐC: Trần Xuân Soạn, Q7

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 343

   

   

  Mã số lớp: 343

  Lớp dạy: 11

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Q7

  Lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 349

   

   

  Mã số lớp: 349

  Lớp dạy: 3

  Môn: Đàn Organ

  ĐC: Gần Bến Thành, Q1

  Lương: 300.000 đ/giờ

  Số buổi: 1 hoặc 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 351

   

   

   

  Mã số lớp: 351

  Lớp dạy: Đàn Piano (1 hs)

  ĐC: Hoàng Diệu, Q4

  Lương: 300.000 đ/h

  Số buổi: 1 hoặc 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết