Lớp dạy mới

 • Lớp đang cần gia sư MS: 136

   

   

  Mã số lớp: 136

  Lớp dạy: 12 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Nguyễn Văn Linh, Q7

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 135

   

   

  Mã số lớp: 135

  Lớp dạy: 8 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Phạm Văn Đồng, Bình Thạnh

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 134

   

   

  Mã số lớp: 134

  Lớp: Tiếng Pháp Cơ Bản (DẠY TRỰC TUYẾN)

  ĐC: Bến Thành, Q1

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 133

   

   

  Mã số lớp: 133

  Lớp dạy: 11 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Trãi, Q1

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 132

   

   

  Mã số lớp: 132

  Lớp dạy: 1

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Lê Thúc Hoạch, Tân Phú

  Lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 131

   

   

  Mã số lớp: 131

  Lớp dạy: 11 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Hóa

  ĐC: Phan Xích Long, Phú Nhuận

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết