Tài khoản giao dịch

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Tài khoản Công ty TNHH Tư Vấn Và Phát Triển Giáo Dục Đức Tài:

Số tài khoản: 103868004698 – Ngân hàng VIETINBANK chi nhánh 12 Âu Cơ – TPHCM.

Chủ TK: Vũ Duy Sơn

1. Sau khi Công ty nhận được số tiền lệ phí đã chuyển khoản, chúng tôi sẽ làm việc với Phụ huynh và gửi địa chỉ cũng như thông tin cần thiết khác để các bạn đến nhận lớp (thông báo qua điện thoại hoặc gửi email).

2. Nếu nhận lớp không thành công, bạn sẽ được hoàn đủ phí và không mất bất cứ chi phí giao dịch nào khác.

3. Công ty sẽ hỗ trợ bạn việc nhận lớp mới thay cho lớp cũ nếu bạn không cần hoàn phí mà muốn đổi lớp dạy.

4. Công ty áp dụng hình thức nhận lớp bằng chuyển khoản đối với những Giáo viên, Sinh viên đã từng nhận lớp dạy tại Công ty.