Kính chào Quý Phụ Huynh cùng Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên thân mến!

 • Lớp đang cần gia sư MS: 222

   

   

  Mã số lớp: 222

  Lớp dạy: 10

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Thảo Điền, Q2

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

   

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 221

   

   

  Mã số lớp: 221

  Lớp dạy: 8 (dạy online)

  Môn: Tiếng Pháp

  ĐC: Điện Biên Phủ, Q3

  Lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 220

   

   

  Mã số lớp: 220

  Lớp dạy: 8 (dạy online)

  Môn: Toán

  ĐC: Bến Thành, Q1

  Lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 219

   

   

  Mã số lớp: 219

  Lớp dạy: 8 (dạy online)

  Môn: Hóa học

  ĐC: Bến Thành, Q1

  Lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

   

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 218

   

   

  Mã số lớp: 218

  Lớp dạy: 5

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Hữu Thọ, Q7

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

   

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 217

   

   

  Mã số lớp: 217

  Lớp dạy: 12

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Nguyễn Đình Chiểu, P2, Q3 (giáp Q10)

  Lương: 3.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối hoặc T7, CN sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 216

   

   

  Mã số lớp: 216

  Lớp dạy: 8 (dạy online)

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Điện Biên Phủ, P6, Q3

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

   

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 215

   

   

  Mã số lớp: 215

  Lớp dạy: 11 (online hoặc offline)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Q7

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 211

   

   

  Mã số lớp: 211

  Lớp dạy: 11

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Nơ Trang Long, Bình Thạnh

  Lương: 3.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 214

   

   

  Mã số lớp: 214

  Lớp dạy: 5

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Lương: 5.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 186

   

   

  Mã số lớp: 186

  Lớp dạy: 8

  Môn: Hóa học

  ĐC: Tân Kỳ Tân Quý, Binh Tân

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 213

   

  Mã số lớp: 213

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Quốc Lộ 1A - Bà Hom (TL10), Bình Tân

  Lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 212

   

   

  Mã số lớp: 212

  Lớp dạy: 10

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh

  Lương: 3.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 210

   

   

  Mã số lớp: 210

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Tây Thạnh, Tân Phú

  Lương: 2.700.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 205

   

   

  Mã số lớp: 205

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán, Hóa

  ĐC: Đường 3/2, Q10

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 209

   

   

  Mã số lớp: 209

  Lớp dạy: 5

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Sơn Kỳ, Tân Phú

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 204

   

   

  Mã số lớp: 204

  Lớp dạy: 8

  Môn: Toán

  ĐC: Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Q7

  Lương: 5.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 203

   

   

  Mã số lớp: 203

  Lớp dạy: 11

  Môn: Toán

  ĐC: Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, Q12

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 208

   

  Mã số lớp: 208

  Lớp dạy: 9

  Môn: Văn

  ĐC: Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Q7

  Lương: 4.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 207

   

  Mã số lớp: 207

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán, Lý

  ĐC: Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Q7

  Lương: 6.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

   

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 201

   

  Mã số lớp: 201

  Lớp dạy: 11

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Nguyễn Tri Phương, Q5

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 206

   

  Mã số lớp: 206

  Lớp dạy: 9

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Lê Thúc Hoạch, Tân Phú

  Lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 202

   

   

  Mã số lớp: 202

  Lớp dạy: 3

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Hồng Bàng, Q5

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 193

   

   

  Mã số lớp: 193

  Lớp dạy: 8

  Môn: Tin học

  ĐC: Tân Kỳ Tân Qúy, Bình Tân

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần

  TG: Sáng hoặc tối hoặc T7, CN sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 195

   

   

  Mã số lớp: 195

  Lớp: 9 (dạy online mãi, hết dịch cũng online)

  Môn: Văn

  ĐC: Hồng Bàng, Q5

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sáng hoặc chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 200

   

   

  Mã số lớp: 200

  Lớp dạy: 2

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Vườn Lài, An Phú Đông, Q12

  Lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 188

   

   

  Mã số lớp: 188

  Lớp dạy: 12

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P19, Binh Thạnh

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 199

   

   

  Mã số lớp: 199

  Lớp dạy: 9

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Lê Văn Thọ, Gò Vấp

  Lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 198

   

   

  Mã lớp: 198 (có thể online hoặc offline)

  Lớp dạy: ôn thi Đại học

  Môn: Văn

  ĐC: Nguyễn Duy Trinh, Q9

  Lương: 4.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 197

   

   

  Mã lớp: 197 (có thể online hoặc offline)

  Lớp dạy: ôn thi Đại học

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Duy Trinh, Q9

  Lương: 4.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 196

   

  Mã số lớp: 196

  Lớp dạy: 11 (dạy online)

  Môn: Hóa học

  ĐC: Phan Xích Long, Phú Nhuận

  Lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 194

   

   

  Mã số lớp: 194

  Lớp dạy: 9 (dạy online)

  Môn: Văn

  ĐC: Hồng Bàng, Q5

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sáng hoặc chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 192

   

  Mã số lớp: 192

  Lớp dạy: Tin học lớp 2 (dạy online)

  Môn: Lập trình (tập làm quen lập trình)

  ĐC: Nguyễn Sơn, Tân Phú

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  Ghi chú: Sinh viên (chỉ dạy online, gia sư ở xa cũng được )

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 191

   

  Mã số lớp: 191

  Lớp dạy: 8 (dạy online)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Hoàng Diệu, Q4

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sáng sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 190

   

   

  Mã số lớp: 190

  Lớp dạy: 12

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P19, Binh Thạnh

  Lương: 2.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 189

   

   

  Mã số lớp: 189

  Lớp dạy: 12

  Môn: Toán

  ĐC: Xô Viết Nghệ Tĩnh, P19, Binh Thạnh

  Lương: 2.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 187

   

   

  Mã số lớp: 187

  Lớp dạy: 8 (dạy online)

  Môn: Hóa học

  ĐC: Trần Văn Kiểu, Q6

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 126

   

   

  Mã số lớp: 126

  Lớp dạy: 9 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Lê Văn Thọ, Gò Vấp

  Lương: 2.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 172

   

   

  Mã số lớp: 172

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn: Giao Tiếp Cơ Bản

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 185

   

   

  Mã số lớp: 185

  Lớp dạy: 11

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Thanh Đa, Bình Thạnh

  Lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 147

   

   

  Mã số lớp: 147

  Lớp dạy: 1

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Tân Hương, Tân Phú

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 170

   

   

  Mã số lớp: 170

  Lớp dạy: 11

  Môn: Hóa

  ĐC: Thanh Đa, Bình Thạnh

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 184

   

   

  Mã số lớp: 184

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn: IELTS

  ĐC: Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 183

   

   

  Mã số lớp: 183

  Lớp dạy: 8

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 182

   

  Mã số lớp: 182

  Lớp dạy: 11

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Trần Xuân Soạn, Q7

  Dạy tại nhà hs: 2.500.000 đ/tháng

  Dạy online: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

   

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 181

   

   

  Mã số lớp: 181

  Lớp dạy: 12 (dạy online)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, TD

  Lương: 200.000 đ/1.5h

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 180

   

   

  Mã số lớp: 180

  Lớp dạy: 12 (dạy online)

  Môn: Toán

  ĐC: Quốc Lộ 13, Hiệp Bình Phước, TD

  Lương: 200.000 đ/1.5h

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 179

   

  Mã số lớp: 179

  Lớp dạy: 2 (dạy online)

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Phó Đức Chính, TP Bạc Liêu

  Lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần (1.5h/buổi)

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 178

   

   

  Mã số lớp: 178

  Lớp dạy: 3 (dạy online)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Phạm Văn Bạch, P15, Tân Bình

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 177

   

   

  Mã số lớp: 177

  Lớp dạy: 11

  Môn: Tiếng Anh IELTS

  ĐC: Dương Quảng Hàm, Gò Vấp

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết