• A12/TPS chưa giao

   

  Mã lớp: A12/TPS

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sx hoặc Chủ Nhật

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A3/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: A3/Q10

  Lớp dạy: 3

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Đường 3/2, Q10

  Lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • 4/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: 4/Q1

  Lớp dạy: 4

  Môn: Báo bài

  ĐC: Cô Giang, Q1

  Lương: 2.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp hoặc T7, CN

  Ghi chú: Nữ

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A12/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: A12/Q12

  Lớp dạy: 12

  Môn: Tiếng  Anh

  ĐC: Trường Chinh, Q12 (Cầu Tham Lương)

  LươngGV : 2.000.000 đ/tháng

  LươngSV : 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • T11/BTA chưa giao

   

   

  Mã Lớp: T11/BTA

  Lớp: 11

  Môn: Toán

  ĐC: Quốc Lộ 1A, Bình Trị Đông A, BTân

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: T7, Chủ Nhật sắp xếp 

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A12/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: A12/TP

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Mức lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sx hoặc Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • T10/Q3 chưa giao

   

   

  Mã Lớp: T10/Q3

  Lớp: 10

  Môn: Toán

  ĐC: Nguyễn Đình Chiểu, Q3

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • TLH12/Q6 chưa giao

   

  Mã lớp: TLH12/Q6

  Lớp dạy: 12

  Môn: Toán, Lý Hoá

  ĐC: Hậu Giang, Q6

  Lương: 1.700.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • TLH9/Q10 chưa giao

   

  Mã Lớp: TLH9/Q10

  Lớp: 9

  Môn: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Cao Thắng, Q10

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc Chủ Nhật

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • 5/TPS chưa giao

   

   

  Mã lớp: 5/TP

  Lớp dạy: 5

  Môn: Báo bài

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

   

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • 5/TP chưa giao

   

  Mã lớp: 5/TP

  Lớp dạy: 5

  Môn: Báo bài

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

   

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • TTV2/VL chưa giao

   

  Mã Lớp: A2/VL

  Lớp: 2

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc A, BC

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • IELTS/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: IELTS/Q10

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn: IELTS

  ĐC: Đường 3/2, Q10

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sau 17h30 sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A9/PN chưa giao

   

  Mã Lớp: A9/PN

  Lớp: 9

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Lê Văn Sỹ, Phú Nhuận

  Lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc chủ nhật

  Ghi chú: Sinh viên

  Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • V9/PN2 chưa giao

   

   

  Mã Lớp: V9/PN2

  Lớp: 9

  Môn: Văn

  ĐC: Hồ Văn Huê, Phú Nhuận

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • 4/Q7 chưa giao

   

  Mã Lớp: 4/Q7

  Lớp: 4

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Q7

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp 

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • DB/Q7 chưa giao

   

  Mã Lớp: DB/Q7

  Lớp: Học sinh chậm phát triển

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, Q7

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sáng hoặc chiều sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên 

  Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • ADB/Q7 chưa giao

   

   

  Mã Lớp: ADB/Q7

  Lớp: Học sinh chậm phát triển

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, Q7

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sáng hoặc chiều sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên 

  Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A8/BTA chưa giao

   

  Mã Lớp: A8/BTA

  Lớp: 8

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân

  Lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp (sau 18h)

  Ghi chú: Gíao viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • 1/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: 1/Q10

  Lớp dạy: 1

  Môn: Báo bài

  ĐC: Tô Hiến Thành - CMT8, Q10

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A10/Q7 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A10/Q7

  Lớp dạy: 10

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Q7

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A8/VL chưa giao

   

   

  Mã Lớp: A8/VL

  Lớp: 8

  Môn: Tiếng  Anh

  ĐC: Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, BC

  Lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: T7, Chủ Nhật sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • TTV3/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: TTV3/Q10

  Lớp dạy: 3

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Đường 3/2, Q10

  Lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • T10/Q7 chưa giao

   

   

  Mã Lớp: T10/Q7

  Lớp: 10

  Môn: Toán

  ĐC: Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Q7

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • 3/BTchưa giao

   

  Mã Lớp: 3/BT

  Lớp: 3

  Môn: Báo bài

  ĐC: Lê Quang Định, P5, Bình Thạnh

  Lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A12/Q2 chưa giao

   

  Mã Lớp: A12/Q2

  Lớp: 12

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Trần Não, Q2

  Lương: 2.700.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • 4/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: A4/Q7

  Lớp dạy: 4

  Môn: Báo bài

  ĐC: Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Q7

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: GV/ Sinh viên Nữ

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • 6/TD chưa giao

   

   

  Mã lớp: 6/TD

  Lớp dạy: 6

  Môn: Báo bài

  ĐC:  Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, TĐ

  Lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A9/Q12 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A9/Q12

  Lớp dạy: 9 (lớp 12 hs)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: gần Ngã Tư An Sương, Q12

  Lương: 6.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: T246 (17h45-19h15 + 19h30-21h)

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A8/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: A8/TP

  Lớp dạy: 8

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Luỹ Bán Bích, Tân Phú

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: T3T5 (17h45 - 19h30)

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A9/Q122 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A9/Q122

  Lớp dạy: 9

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: gần Ngã Tư An Sương, Q12

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối 246 (sau 17h30)

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A8/Q12S chưa giao

   

  Mã lớp: A8/Q12S

  Lớp dạy: 8

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Ngã tư An Sương, Q12

  Lương : 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: T7, Chủ Nhật sắp xếp

  Ghi chú: GV hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A6/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: A6/Q12

  Lớp dạy: 6

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Văn Qúa,Tân Hưng Thuận, Q12

  Lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên 

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • N/TP chưa giao

   

   

  Mã Lớp: N/TP

  Lớp:  Tiếng Nhật

  ĐC: Tân Sơn Nhì, Tân Phú

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  Ghi chú: Gíao viên hoặc sinh viên

  Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A8/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: A8/Q12

  Lớp dạy: 8

  Môn dạy: Tiếng Anh 

  ĐC: Gần Ngã Tư Ga, Q12

  Mức lương GV: 1.500.000 đ/tháng

  Mức lương SV: 800.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TGian: Ngày hoặc tối hoặc T7, CNhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A7/Q12 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A7/Q12

  Lớp dạy: 7

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: gần Ngã Tư An Sương, Q12

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A10/BTA chưa giao

   

   

  Mã lớp: A10/BTA

  Lớp dạy: 10

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Hồ Học Lãm, An Lạc, Bình Tân

  Lương: 2.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A8/Q6 chưa giao

   

   

  Mã Lớp: A8/Q6

  Lớp: 8

  Môn: Tiếng Anh, 

  ĐC: Bà Hom, P13, Q. 6

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • L12/Q2 chưa giao

   

   

  Mã Lớp: L12/Q2

  Lớp: 12

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Xa Lộ Hà Nội, An Phú, Q2

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • TLH10/TP chưa giao

   

  Mã Lớp: TLH10/TP

  Lớp: 10

  Môn: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Kênh Tân Hoá, Tân Phú

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sáng hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • T9/Q8 chưa giao

   

  Mã lớp: T9/Q8

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán

  ĐC: Quốc Lộ 50, gần bến xe Q8

  Lương GV: 2.000.000 đ/tháng

  Lương SV: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • BB6/TP chưa giao

   

   

  Mã Lớp: BB6/TP

  Lớp: 6

  Môn: Báo bài

  ĐC: Tây Thạnh, Tân Phú

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • VP/Q1 chưa giao

   

   

  Mã việc: VP/Q1

  Công việc: Hỗ trợ việc văn  phòng

  (đánh văn bản, mail...)

  ĐC: Nguyễn Cư Trinh, Q1

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sáng sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • La/NB chưa giao

   

  Mã lớp: La/NB

  Lớp dạy: Lá (5 tuổi)

  Môn: Tập đọc, Viết...

  ĐC: Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè

  Lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • TLH8/Q7 chưa giao

   

  Mã Lớp: TLH9/Q7

  Lớp: 9

  Môn: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Q7

  Lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7,CN

  Ghi chú: Sinh viên

  Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • LH12/Q12 chưa giao

   

   

  Mã lớp: LH12/Q12

  Lớp dạy: 12

  Môn:, Hoá

  Đc: Trường Chinh, Q12 (cầu Tham Lương)

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • L10/Q5 chưa giao

   

   

  Mã lớp: L10/Q5

  Lớp dạy: 10

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Hồng Bàng, Q5

  Lương: 2.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết