Kính chào Quý Phụ Huynh cùng Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên thân mến!

 • Lớp đang cần gia sư MS: 162

   

   

  Mã số lớp: 162

  Lớp dạy: 8 (Dạy online)

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Gần Bến Thành, Q1

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 161

   

   

  Mã số lớp: 161

  Lớp dạy: 9 (DẠY ONLINE)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Hùng Vương, Q5

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 160

   

   

  Mã số lớp: 160

  Lớp dạy: 12 (Dạy online)

  Môn: Địa Lý

  ĐC: Nguyễn Thiện Thuật, Q3

  Lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 159

   

   

  Mã số lớp: 159

  Lớp dạy: 12 (Dạy online)

  Môn: Lịch Sử

  ĐC: Nguyễn Thiện Thuật, Q3

  Lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 158

   

  Mã số lớp: 158

  Lớp dạy: 5

  Môn: Báo bài

  ĐC: Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân

  Lương: 2.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 157

   

   

  Mã số lớp: 157

  Lớp dạy: 6 (DẠY ONLINE)

  Môn: Văn

  ĐC: Nguyễn Xí, P23, Bình Thạnh

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 156

   

   

  Mã số lớp: 146

  Lớp dạy: 10

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Nguyễn Thị Minh Khai, Q1

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 153

   

   

  Mã số lớp: 153

  Lớp dạy: Đại Học (DẠY ONLINE)

  Môn: Toán Tổ Hợp

  ĐC: An Dương Vương, Q5

  Lương: 6.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 147

   

   

  Mã số lớp: 147

  Lớp dạy: 1

  Môn: Báo bài

  ĐC: Tân Hương, Tân Phú

  Lương: 3.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 146

   

  Mã số lớp: 146

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Thiên Phước, P9, Tân Bình

  Lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 150

   

   

  Mã số lớp: 150

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán

  ĐC: Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp

  Lương: 3.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 149

   

   

  Mã số lớp: 149

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Thiên Phước, P9, Tân Bình

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 155

   

   

  Mã số lớp: 155

  Lớp dạy: 12 (DẠY ONLINE)

  Môn: Tiếng Anh IELTS

  ĐC: Nguyễn Thị Minh Khai, Q1

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 154

   

  Mã số lớp: 154

  Lớp dạy: 12 (DẠY ONLINE)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Huỳnh Tấn Phát, Bình Thuận, Q7

  Lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 152

   

   

  Mã số lớp: 152

  Lớp dạy: 11 (DẠY ONLINE)

  Môn: Toán

  ĐC: Hoàng Diệu, Q4

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 151

   

  Mã số lớp: 151

  Lớp dạy: 9 (DẠY ONLINE)

  Môn: Lý, Hóa

  ĐC: Nguyễn Thị Thập, Q7

  Lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Giáo viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 148

   

  Mã số lớp: 148

  Lớp dạy: 7 (dạy online)

  Môn: Toán, Lý

  ĐC: Phạm Văn Chiêu, P9, Gò Vấp

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Giáo viên hoặc sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 147

   

  Mã số lớp: 147

  Lớp dạy: 11 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Hóa

  ĐC: Phan Xích Long, Phú Nhuận

  Lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 145

   

  Mã số lớp: 145

  Lớp dạy: 7 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán, Lý

  ĐC: Nguyễn Tri Phương, Q5

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 144

   

  Mã số lớp: 144

  Lớp dạy: 11 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Tri Phương, Q5

  Lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 143

   

  Mã số lớp: 143

  Lớp dạy: 11 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Nguyễn Tri Phương, Q5

  Lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 142

   

  Mã số lớp: 142

  Lớp dạy: 10 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán

  ĐC: Trần Văn Quang, Tân Bình

  Lương: 1.900.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 141

   

   

  Mã số lớp: 141

  Lớp dạy: 12 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Lý

  ĐC: Nguyễn Thiện Thuật, Q3

  Lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 140

   

   

  Mã số lớp: 140

  Lớp dạy: 12 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán

  ĐC: Nguyễn Thiện Thuật, Q3

  Lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 139

   

   

  Mã số lớp: 139

  Lớp dạy: 9 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Văn

  ĐC: Tân Hương, Tân Phú

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 138

   

   

  Mã số lớp: 138

  Lớp dạy: 9 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Hóa

  ĐC: Lê Thúc Hoạch, Tân Phú

  Lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 137

   

   

  Mã số lớp: 137

  Lớp dạy: 9 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán

  ĐC: Lê Thúc Hoạch, Tân Phú

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 136

   

   

  Mã số lớp: 136

  Lớp dạy: 12 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Nguyễn Văn Linh, Q7

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 133

   

   

  Mã số lớp: 133

  Lớp dạy: 11 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Trãi, Q1

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 132

   

   

  Mã số lớp: 132

  Lớp dạy: 1

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Lê Thúc Hoạch, Tân Phú

  Lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 131

   

   

  Mã số lớp: 131

  Lớp dạy: 11 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Hóa

  ĐC: Phan Xích Long, Phú Nhuận

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 130

   

   

  Mã số lớp: 130

  Lớp dạy: 9 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Hùng Vương, Q5

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 129

   

   

  Mã số lớp: 129

  Lớp dạy: 9 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán

  ĐC: Hùng Vương, Q5

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 128

   

   

  Mã số lớp: 128

  Lớp dạy: 7 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 127

   

  Mã số lớp: 127

  Lớp dạy: 9 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Trần Xuân Soạn, Tân Kiểng, Q7

  Lương: 1.800.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Giáo viên hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 126

   

   

  Mã số lớp: 126

  Lớp dạy: 9 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Lê Văn Thọ, Gò Vấp

  Lương: 2.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 125

   

   

  Mã số lớp: 125

  Lớp dạy: 11 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán (bằng Tiếng Anh)

  ĐC: Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Q7

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 124

   

   

  Mã số lớp: 124

  Lớp dạy: 9 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Tiếng Anh (thi trường chuyên)

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Lương: Thỏa thuận

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 123

   

   

  Mã số lớp: 123

  Lớp dạy: 11 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Hóa

  ĐC: Phổ Quang, Phú Nhuận

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 122

   

   

  Mã số lớp: 122

  Lớp dạy: 12 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán

  ĐC: Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Q7

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 121

   

   

  Mã số lớp: 121

  Lớp dạy: 12 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Thảo Điền, Q2

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 120

   

   

  Mã số lớp: 120

  Lớp dạy: 12 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Lý

  ĐC: Thảo Điền, Q2

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 119

   

   

  Mã số lớp: 119

  Lớp dạy: 12 (DẠY TRỰC TUYẾN)

  Môn: Toán

  ĐC: Thảo Điền, Q2

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 118

   

   

  Mã số lớp: 118

  Lớp dạy: Lớp 5 (dạy Online)

  Môn: Toán

  ĐC: Lũy Bán Bích, Tân Phú

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Linh động sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 113

   

  Mã số lớp: 113

  Lớp dạy: 8 lên 9

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Thiên Phước, Tân Bình

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 112

   

   

  Mã số lớp: 112

  Lớp dạy: 8 lên 9

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Lý Thường Kiệt, Tân Bình

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 4 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 111

   

   

  Mã số lớp: 111

  Lớp dạy: 8 lên 9

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Hồng Bàng, Q5

  Lương : 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906.859947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 110

   

   

  Mã số lớp: 110

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán

  ĐC: Hồng Bàng, Q5

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 102

   

   

  Mã số lớp: 102

  Lớp dạy: Tiếng Anh

  Môn: Giao tiếp cơ bản

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Ngày hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906.859947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 103

   

   

  Mã số lớp: 103

  Lớp dạy: 8

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Lê Quang Định, Bình Thạnh

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết