• A9/Q8S chưa giao

   

   

  Mã lớp: A9/Q8S

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Tùng Thiện Vương, Q8

  Mức lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  Ghi chú: Sinh viên Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • L10/Q7 chưa giao

   

   

  Mã lớp: L10/Q7

  Lớp dạy: 10

  Môn: Lý

  ĐC: Huỳnh Tấn Phát, Phú Thuận, Q7

  Mức lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần, (3h/buổi)

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp hoặc chù Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A9/Q4 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A9/Q4

  Lớp dạy: 9

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Hoàng Diệu, Q4

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp hoặc chủ nhật

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • L12/TB chưa giao

   

  Mã lớp: L12/TB

  Lớp dạy: 12

  Môn dạy: Vật Lý

  ĐC: Trường Chinh, P14, Tân Bình

  Mức lương: 3.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A9/TP chưa giao

   

   

  Mã Lớp: A9/TP

  Lớp: 9

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • T9/Q6 chưa giao

   

   

  Mã lớp: T9/Q6

  Lớp dạy: 9

  Môn: Toán

  ĐC: Hậu Giang, P12, Q6

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

   

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A3/TP chưa giao

   

  Mã Lớp: A3/TP

  Lớp: 3

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Hoà Bình, Tân Phú (Đầm Sen)

  Lương: 3.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Linh động sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • L11/Q3 chưa giao

   

   

  Mã lớp: L11/Q3

  Lớp dạy: 11

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Nguyễn Thiện Thuật, P1, Q3

  Lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp (sau 5h)

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • AVGT/Q1S chưa giao

   

   

  Mã lớp: AVGT/Q1S

  Lớp dạy: Tiếng Anh giao tiếp

  ĐC: Nguyễn Cư Trinh, Q1

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sáng hoặc chiều sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • TTV3/Q7 chưa giao

   

  Mã Lớp: TTV3/Q7

  Lớp: 3

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Phú Mỹ Hưng, Q17

  Lương: 2.700.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp (sau 5h)

  Ghi chú: Nữ

  Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • T10/TB chưa giao

   

  Mã Lớp: T10/TB

  Lớp: 10

  Môn: Toán

  ĐC: Trường Chinh, P15, Tân Bình

  Lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • TL6/Q7 chưa giao

   

  Mã lớp: TL6/Q7

  Lớp dạy: 6 (DẠY LUÔN HÈ)

  Môn: Toán, Lý

  ĐC: Phú Mỹ Hưng, Q7

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Chiều hoặc tối (sau 17h30)

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • BB3/TB chưa giao

   

   

  Mã Lớp: BB3/TB

  Lớp: 3

  Môn:  Báo bài

  ĐC: Ngã tư Bảy Hiền, Tân Bình

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • T12/Q10 chưa giao

   

  Mã Lớp: T12/Q10

  Lớp: 12

  Môn: Toán

  ĐC: TrầnThiện Chánh, Q10

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • 5/TPS chưa giao

   

  Mã Lớp: 5/TPS

  Lớp: 5

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • 5/TP chưa giao

   

  Mã Lớp: 5/TP

  Lớp: 5

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • V6/Q6 chưa giao

   

   

  Mã Lớp: V6/Q6

  Lớp: 6

  Môn:  Văn

  ĐC: Bãi Sậy, P1, Q6

  Lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sáng hoặc tối sắp xếp hoặc Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A5/TP chưa giao

   

   

  Mã Lớp: A5/TP

  Lớp: 5

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối

  Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • 5/Q4 chưa giao

   

  Mã lớp: 5/Q4

  Lớp dạy: 5

  Môn: Báo bài

  Đc: Tôn Đản, P8, Q4

  Lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • AVGT/Q1 chưa giao

   

   

  Mã lớp: AVGT/Q1

  Lớp dạy: Tiếng Anh giao tiếp

  ĐC: Nguyễn Cư Trinh, Q1

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sáng hoặc chiều sắp xếp

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A5/TPS chưa giao

   

  Mã Lớp: A5/TPS

  Lớp: 5

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Lê Trọng Tấn, Tân Phú

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối

  Ghi chú: Sinh viên

  Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • 5/GV chưa giao

   

   

  Mã Lớp: 5/GV

  Lớp: 5

  Môn:  Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Lê Văn Thọ, P9, Gò Vấp

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Le1/NBS chưa giao

   

  Mã Lớp: Le1/NB

  Lớp: Lá lên 1

  Môn: Tập Đọc, Viết...

  ĐC: Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Le1/NB chưa giao

   

   

  Mã Lớp: Le1/NB

  Lớp: Lá lên 1

  Môn: Tập Đọc, Viết...

  ĐC: Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà Bè

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Le1/Q7 chưa giao

   

  Mã Lớp: LE1/Q7

  Lớp: Lá lên 1

  Môn: Tập Viết, Toán...

  ĐC: Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận Tây, Q7

  Lương: 1.300.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp 

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • TH8/BTA chưa giao

   

  Mã lớp: TH8/BTA

  Lớp dạy: 8

  Môn: Toán, Hoá

  Đc: Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Bình Tân

  Lương: 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • 3/VL chưa giao

   

  Mã lớp: 3/VL

  Lớp dạy: 3

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Nguyễn Thị Tú, Vĩnh Lộc A, BC

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  Ghi chú: GV hoặc Sinh viên

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A3/Q10 chưa giao

   

  Mã lớp: A3/Q10

  Lớp dạy: 3

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Đường 3/2, Q10

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ 

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • PI/Q1 chưa giao

   

  Mã lớp: PI/Q1

  Lớp dạy: 1

  Môn dạy: Đàn PIANO 

  ĐC: Võ Văn Kiệt, Q1

  Mức lương: 200.000 đ/giờ

  Số buổi: 1 buổi/tuần
  TGian: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  Ghi chú: Sinh viên Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • AVGT/NB chưa giao

   

   

  Mã Lớp: AVGT/NB

  Lớp: Anh Văn

  Môn: Anh Văn giao tiếp cơ bản

  ĐC: Đào Sư Tích, Phước Kiểng, Nhà Bè

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp 

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • DB/TB chưa giao

   

  Mã lớp: DB/TB

  Lớp dạy: Hs chậm phát triển

  Môn: Toán 

  ĐC: Âu Cơ, Tân Bình

  Lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp 

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A3/BTA chưa giao

   

  Mã Lớp: A3/BTA

  Lớp: 3

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Nguyễn Cửu Phú, An Lạc, Bình Tân

  Lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối hoặc sáng sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A12/Q12 chưa giao

   

  Mã lớp: A12/Q12

  Lớp dạy: 12

  Môn: Tiếng  Anh

  ĐC: Trường Chinh, Q12 (Cầu Tham Lương)

  LươngGV : 2.000.000 đ/tháng

  LươngSV : 1.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A12/Q2 chưa giao

   

  Mã Lớp: A12/Q2

  Lớp: 12

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Trần Não, Q2

  Lương: 2.700.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

   

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • 6/TD chưa giao

   

   

  Mã lớp: 6/TD

  Lớp dạy: 6

  Môn: Báo bài

  ĐC:  Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, TĐ

  Lương: 2.400.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A9/Q12 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A9/Q12

  Lớp dạy: 9 (lớp 12 hs)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: gần Ngã Tư An Sương, Q12

  Lương: 6.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần
  TG: T246 (17h45-19h15 + 19h30-21h)

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A8/TP chưa giao

   

   

  Mã lớp: A8/TP

  Lớp dạy: 8

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Luỹ Bán Bích, Tân Phú

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: T3T5 (17h45 - 19h30)

  ĐT:  0905.354.948 - 0902.67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A8/Q12S chưa giao

   

  Mã lớp: A8/Q12S

  Lớp dạy: 8

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Ngã tư An Sương, Q12

  Lương : 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: T7, Chủ Nhật sắp xếp

  Ghi chú: GV hoặc Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A7/Q12 chưa giao

   

   

  Mã lớp: A7/Q12

  Lớp dạy: 7

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: gần Ngã Tư An Sương, Q12

  Lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần
  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • AVGT/GV chưa giao

   

  Mã Lớp: AVGT/GV

  Lớp: Tiếng Anh giao Tiếp cơ bản

  ĐC: Phan Huy Ích, P14, Gò Vấp

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp (1.5h/buổi)

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A3/TB chưa giao

   

   

  Mã Lớp: A3/TB

  Lớp: 3

  Môn:  Tiếng Anh

  ĐC: Ngã tư Bảy Hiền, Tân Bình

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • 3/BTchưa giao

   

  Mã Lớp: 3/BT

  Lớp: 3

  Môn: Báo bài

  ĐC: Lê Quang Định, P5, Bình Thạnh

  Lương: 1.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • T6/BTA chưa giao

   

  Mã Lớp: T6/BTA

  Lớp: 12

  Môn: Toán

  ĐC: Kênh 19/5, Bình Tân

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa Chiều sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • AMN/Q5 chưa giao

   

   

  Mã Lớp: AMN/Q5

  Lớp: Bé 5 tuổi

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Mạc Cửu, Q5

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần (1h/buổi)

  TG: Chiều sắp xếp (sau 4h)

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • TLH9/VL chưa giao

   

   

  Mã Lớp: TLH9/VL

  Lớp: 9

  Môn: Toán, Lý, Hoá

  ĐC: Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc A, BC

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Trưa Chiều hoặc tối sắp xếp

  Liên hệ: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • A9/Q8 chưa giao

   

  Mã lớp: A9/Q8

  Lớp dạy: 9

  Môn dạy: Tiếng Anh

  ĐC: Tùng Thiện Vương, Q8

  Mức lương: 2.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Tối sắp xếp hoặc T7, Chủ Nhật

  Ghi chú: Nữ

  ĐT: 0905 354 948 - 0902 67.59.69

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết