Lớp dạy mới

 • Lớp đang cần gia sư MS: 291

   

  Mã số lớp: 291

  Lớp dạy: 4

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Lò Gốm, Q6

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sáng hoặc chiều sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

   

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 290

   

   

  Mã số lớp: 290

  Lớp dạy: 4 

  Môn: Toán, Tiếng Việt

  ĐC: Lò Gốm, Q6

  Lương: 3.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sáng hoặc chiều sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 289

   

   

  Mã số lớp: 289

  Lớp dạy: 9 (dạy online)

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Bến Thành, Q1

  Lương: 1.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 1 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 276

   

   

  Mã số lớp: 276

  Lớp dạy: 8 lên 9

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Bến Thành, Q1

  Lương: 2.700.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 288

   

   

  Mã số lớp: 288

  Lớp dạy: 12

  Môn: Toán, Lý, Hóa

  ĐC: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1

  Lương: 4.000.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 287

   

   

  Mã số lớp: 287

  Lớp dạy: 8

  Môn: Tóa,, Lý, Hóa

  ĐC: Nguyễn Hữu Cảnh, Bình Thạnh

  Lương: 3.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết