Lớp dạy mới

 • Lớp đang cần gia sư MS: 162

   

   

  Mã số lớp: 162

  Lớp dạy: 8 (Dạy online)

  Môn: Vật Lý

  ĐC: Gần Bến Thành, Q1

  Lương: 1.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 161

   

   

  Mã số lớp: 161

  Lớp dạy: 9 (DẠY ONLINE)

  Môn: Tiếng Anh

  ĐC: Hùng Vương, Q5

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 3 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 160

   

   

  Mã số lớp: 160

  Lớp dạy: 12 (Dạy online)

  Môn: Địa Lý

  ĐC: Nguyễn Thiện Thuật, Q3

  Lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 159

   

   

  Mã số lớp: 159

  Lớp dạy: 12 (Dạy online)

  Môn: Lịch Sử

  ĐC: Nguyễn Thiện Thuật, Q3

  Lương: 1.600.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Trưa chiều hoặc tối sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 158

   

  Mã số lớp: 158

  Lớp dạy: 5

  Môn: Báo bài

  ĐC: Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân

  Lương: 2.200.000 đ/tháng

  Số buổi: 5 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  Ghi chú: Sinh viên

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết

 • Lớp đang cần gia sư MS: 157

   

   

  Mã số lớp: 157

  Lớp dạy: 6 (DẠY ONLINE)

  Môn: Văn

  ĐC: Nguyễn Xí, P23, Bình Thạnh

  Lương: 2.500.000 đ/tháng

  Số buổi: 2 buổi/tuần

  TG: Sắp xếp

  ĐT: 0905 354 948 - 0906 859 947

  Giá bán 0 VND

  xem chi tiết